הינך נמצא כאן

הערכים שלנו

הערכים של המסדר ההוספיטלרי של St.John של אלוהים

כבוד בערכם ובזכויותיהם של הפרט
גישה הוליסטית טיפול וסיוע
יצירת סביבה שבה כל אדם מרגיש בברכה ומוערכת
מתן טוב טיפול בפרקטיקה מקצועי
מבחר ורצונותיו של הפרט והמשפחה שלהם הם עדיף.