הינך נמצא כאן

מעבדה מולקולרית

המעבדה מבצעת בדיקה לגילוי מנגנוני עמידות של חיידקים, בדיקות לזיהוי זנים יוצרי רעלן קלוסטרידיום דפצילי, בדיקות לזיהוי נוכחות של נגיף הקורונה ונגיפים נוספים.