הינך נמצא כאן

מעבדה המטולוגית

המעבדה ההמטולוגית משתמשת במכשור אוטומטי לספירת דם ודפרנציאל, בדיקות רטיקולוציטים ומורפולוגיה מיקרוסקופית. בנוסף מכשור חדיש לבדיקת מערכת הקרישה בגוף.