הינך נמצא כאן

מעבדה מולקולרית וקורונה

הצוות

ד"ר מזיד פלאח

מנהל מכון המחקר