הינך נמצא כאן

הצוות

ד"ר מזיד פלאח

מנהל מכון המחקר