הינך נמצא כאן

יחידות

יחידת בריאות הסביבה

יחידת הבטחת איכות

יחידת בטיחות הטיפול 

יחידת מניעת זיהומים