הינך נמצא כאן

מידע כללי

במידע כללי תמצאו כל הקשור בנושאים: 

  • איסור עישון 
  • זכויות המטופל
  • ספר טלפונים
  • אבטחת מידע
  • שעת חירום
  • הוראות הגעה 
  • פרוטוקולים רפואיים