הינך נמצא כאן

זכויות המטופל

זכויות המטופל:

  • לקבל טיפול רפואי מקצועי, איכותי, אדיב, תוך כדי שמירה על כבודך ופרטיותך.כל עובד חייב לשאת תג זיהוי כדי שתוכל לדעת את שמו, תפקידו ומקצועו של המטפל בך.
  • לקבל הסבר על מחלתך ועל הטיפול המוצע לך, כולל התועלת הצפויה או הסיכונים האפשריים שעלולים להיווצר כתוצאה מהטיפול. כמו כן, הינך זכאי/ת לקבל מידע על טיפול חליפי או להשיג מיוזמתך דעה מקצועית נוספת ולזכות בשיתוף פעולה מצד הצוות הרפואי בבית חולים המשפחה הקדושה .
  • לא לקבל טיפול אלא אם נתת את הסכמתך המוקדמת לכך, וזאת לאחר קבלת כל המידע הרפואי על הטיפול הדרוש.
  • לצלם כל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך המתעדת את הטיפול רק באמצעות מחלקת רשומות רפואיות .
  • למנות בכתב נציג מטעמך שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומך לקבלת טיפול רפואי, בהתאם לתנאים שתקבע.
  • לקבל מידע רפואי.
  • המידע הרפואי אודותיך יישמר בסודיות.
  • במצב חירום רפואי או בנסיבות בהן המטופל אינו מסוגל לקבל החלטה, רשאי המוסד הרפואי לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מצד המטופל.

 

לחוק זכויות החולה- לחץ כאן