הינך נמצא כאן

בית חולים המשפחה הקדושה - נצרת

בית חולים המשפחה הקדושה בנצרת נוסד בשנת 1882 והתחיל את פעילותו בנצרת בבית צנוע במרכז העיר וקרוב לכנסיית הבשורה.

המסדר פאטיביניפרטילי קיים כיום ב 50 מדינות בחמשת היבשות.

בית החולים הוקם כמרפאה בעיר העתיקה בנצרת ובשנת 1884 נחנכה מחלקת אשפוז עם 4 מיטות והקימו מנזר וכנסיה.

בשנת 1893 נסגר בית החולים בשל מחסור במשאבים ונפתח מחדש בשנת 1899 עם 30 מיטות אשפוז.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה שימש כבית חולים לצבא הגרמני, ועד היום החילים הגרמניים שנפטרו נקברו בקרבת מקום.

בשנת 1918 חזר לתפקד ועם פרוץ למלחמת העולם השניה הופסקה הפעילות , הנזרים שבו רק בשנת 1958 ומאז הוכר ע"י משרד הבריאות כבית חולים ציבורי כללי.