הינך נמצא כאן

רוקחות קלינית

   שלום רב                                                                                                         3.11.22

נושא:  רוקחת קלינית

שמחה להודיע על הכנסת תחום חדש לשירותי הרוקחות בבית החולים שלנו.

הצטרפה לצוות הב"מ רוקחת קלינית בשם סנאן עומרי, אשר סיימה את לימודיה בב"ס לרוקחות בהדסה. הרוקחת הקלינית תהיה זמינה בימים ב-ו  בין השעות שמונה בבוקר ועד שתיים אחרי הצהריים.

להלן חלק מתחומי פעילות רוקח קליני:

רוקח קליני מתמקד בשיפור הטיפול התרופתי הניתן במהלך האשפוז כולל המלצת שחרור למטופלים בבית חולים.

תפקידו לייעל את הטיפול הנ"ל בהתאם לקווי המנחה העדכניים ביותר בתחום ובהתחשב במצבו הרפואי של המטופל ובנתונים האישיים שלו.

העבודה במחלקות תתבצע בשני משורים:

 • עבודה פר מטופל
 • עבודה רוחבית
 1. כאשר העבודה פר מטופל תכלול  בין היתר בדיקת:
 1. האם הטיפול התרופתי מתאים לאבחנות האקוטיות והכרוניות של המטופל
 2. האם בוצע RECONCILIATION MEDICATION  כראוי? אם לא, לגשת לחולה ולבדוק מולו
 3. בדיקת מינונים של תרופות למטופלים והתאמה למצבם הרפואי ותפקוד כלייתי ו או כבדי
 4. בדיקת האם החולה סובל ממצב שעלול להיות קשור לתרופות שהוא מקבל
 5. בדיקת אנטראקציות בין תרופתיות
 6. בדיקת תרופות לא מתאימות לקשיש BEERS CRETERIA
 7. מעקב צמוד לאורך האשפוז ,ניטור רמת תרופה בדם, סימנים חיוניים בדיקות דם ועוד.
 8. ניסיון לשיפור כללי של הטיפול התרופתי עבור המטופל בהתחשב למצבו הבריאותי האקוטי/הכרוני ,אורח חייו והנתונים שלו.
 1. העבודה הרוחבית תכלול בין היתר:

ניטור תרופות אנטי קואגולנטיות של המאושפזים בב"ח

שימוש מושכל באנטיביוטיקה: בדיקת התוויה ,מינון והתאמת תפקוד כלייתי

מעבר על מטופלים עם POLY PHARMACY

מעבר על תיקים של חולים עם תרופות המחייבות ניטור רמה בדם.

כתיבת פרוטוקולי טיפול בשיתוף עם מנהלי המחלקות התואמים לקווי המנחה .

להעביר הרצאות לצוותים הרפואיים בנושא POLY PHARMACY

מודה לכם מראש על שיתוף פעולה מצידכם עימה.                                        

רוקחת אחראית ב"ח משפחה קדושה

                                                                       רים ארשיד