הינך נמצא כאן

שירותי בית המרקחת

תחומי השירות של הבית מרקחת:

 • הזמנת תרופות ואחסונם.

 • ניפוק תרופות למחלקות.

 • הכנת תרופות לחולים האונקולוגיים ביחידה של ״ חדר נקי להכנות ציטוטוקסיות״.

 • השתתפות במחקרים קליניים של הבית חולים.

 • קבלה , אחסון ורישום וניפוק תרופות מחקר.

 • השתתפות בוועדת הלסינקי .

 • השתתפות בוועדת הזיהומים.

 • השתתפות בוועדת הבטיחות של בית החולים.

 • אחסון וריענון תרופות לשעת חירום.

 • ניטור תוכנית ״ שימוש מושכל באנטיביוטיקה״ והטמעתה.

 • הזמנה ואחסון ואספקת מזון רפואי ותמ״ל.

 • בקרה והחלפה של  המגשים של תרופות ״ עגלת ההחייאה״.

 • מתן ייעוץ תרופתי לצוות הרפואי והסיעודי.

 • ניפוק מידע עדכני על התרופות.

 • ניהול סיכונים בתחום בטיחות התרופות ובטיחות המטופל.

 • הכנת תרופות לפגים.

 • רוקחות מחלקתית.

 • רוקחות קלינית.