הינך נמצא כאן

רשומות רפואיות

היחידה לרישום ומידע רפואי (ארכיון) מנהלת מאגר מידע רפואי של מערך האשפוז בבית החולים ושמירתו בהתאם להוראות הדין.

מדור תיעוד רפואי

בכפוף להוראות חוק זכויות החולה (תשנ"ו- 1996) , ניתן לקבל מידע מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה מתייחסת למטופל .

כיצד ניתן לקבל העתקה מהרשומה הרפואית :-

  1. לשם קבלת מידע רפואי עבור המשך הטיפול, יש לפנות לרופא המטפל בקהילה.

  2. קבלת מידע רפואי שהוזמן על ידי הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.

  3. קבלת מידע רפואי ישירות ע"י המטופל כרוכה בתשלום בהתאם לתעריפון משרד הבריאות.

המסמכים הנדרשים לקבלת מידע רפואי:-:

  1. יש להציג תעודת זהות /דרכון/ בעת הגשת הבקשה.

  2. קבלת מידע רפואי על ידי מיופה כח כרוכה בתשלום ובחתימה על גבי טופס ויתור על סודיות רפואית.

  3. ניתן להוריד טופס ויתור סודיות ולמליאו לפי ההוראות בגוף הטופס

  4. קבלת מידע רפואי על מטופל שנפטר בבית החולים - מידע זה הינו חסוי וניתן למסרו רק ליורשים החוקיים הרשומים בצוואה או צו קיום ירושה או צו בית משפט המאשר מסירת המידע לטובת המבקש.

  5.  מסירת מידע לאפוטרופוס 

  6.  תעודה מזהה נושאת תמונה של האפוטרופוס

  7.  כתב אפוטרופסות משפטי לגוף בתוקף מקורי/חתום "נאמן למקור"

צפייה והפקת מסמכים באופן עצמאי:

כל מטופל יכול לצפות במידע הרפואי מכל ביקור דרך קופת חולים להמשך טיפול:-

סיכומים מהמיון, אשפוז, אשפוז יום, מכונים ומרפאות חוץ,תוצאות בדיקות פתולוגיה.

בהתאם לחוק, תיק רפואי נשמר כדלקמן:  
- 25 שנה לאחר האשפוז האחרון
7 שנים לאחר הטיפול בחדר מיון 
7 שנים לאחר פטירת החולה
7 שנים ביקור אחרון במרפאה

פנייה למחלקת רישום מידע (ארכיון)  בימים ב' ד' ו בין השעות 09:00 עד 12:00
מיקום  ארכיון :- בנין הישן ,קומה 2,סמוך למחלקה אורתופדיה .

יצירת קשר: 

מספר טלפון 04/6508900 שלוחה 5   מספר פקס 04/6508964
מענה טלפוני:- ימים ב' ד' ו בין השעות 09:00 עד 12:00 
כתובת דוא"ל: [email protected]