הינך נמצא כאן

יחידת אבטחת איכות

היחידה הוקמה בשנת 2013 בהתאם לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (מדדי איכות ומסירת מידע), התשע"ב-2012, במטרה לנהל ולבקר ביצוע מדדי איכות על פי התכנית הלאומית למדדי איכות של משרד הבריאות .

בהמשך פעילות היחידה התרחבה, וכיום מטרות היחידה המוגדרות ע"י ההנהלה והידועים בבית החולים הן:

  • ריכוז נתונים אודות פעילות איכות בבי"ח
  • ניהול מידע על בקרות ותוצאותיהן בראייה כלל ארגונית
  • בניית תהליכי עבודה של מערך האיכות על פי הדרישות והסטנדרטים הבינלאומיים
  • תמיכה מתודית בפעולות משפרות
  • פיתוח תהליך להטמעת פעולות משפרות בכלל בית החולים (בתחום הסיעודי והרפואי)
  • פרסום והעברת מידע לאנשים בארגון ומחוצה לו על פעולות בתחום וקידום הלמידה הארגונית .

כיום היחידה מנהלת יישום של 28 מדדי איכות בתחומים שונים בכלל המחלקות בבי"ח .

צוות היחידה:  

סנא בשאראת - אחות אחראית היחידה

בעלת תואר שני  בסיעוד, בוגרת לימודי תעודה בניהול האיכות במערכת הבריאות, בנוסף להכשרה על בסיסית טיפול נמרץ כללי והדרכה קלינית .

ניווין כיתאן -   אנליסטית ומרכזת תחום מדדי איכות, בעלת תואר ראשון במשאבי אנוש

דינא שחאדה - מזכירה רפואית של היחידה, בוגרת לימודי תעודה ברישום ומידע רפואי