הינך נמצא כאן

מעבדה מיקרוביולוגית

מבצעת מגוון רחב של תרביות לזיהוי ובדיקת רגישות חיידקים לאנטיביוטיקה. בנוסף, מבוצעות בדיקות מיוחדות לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה לגילוי מנגנון העמידות.