הינך נמצא כאן

ויויאן חרב

שפות:

הצוות

דר' מוחמד עואודה

מנהל מכון הדיאליזה

ויויאן חרב

אחות אחראית מכון הדיאליזה

בושרה עזאם

אחות אחראית מרפאת דיאליזה ציפקית PD