הינך נמצא כאן

ויויאן חרב

שפות:

הצוות

ויויאן חרב

אחות אחראית מכון הדיאליזה

דר' מוחמד עואודה

מנהל מכון הדיאליזה