הינך נמצא כאן

ד"ר מוחמד עואודה

שפות:

 

הצוות

ויויאן חרב

אחות אחראית מכון הדיאליזה

ד"ר מוחמד עואודה

מנהל מכון הדיאליזה