הינך נמצא כאן

דר' מוחמד עואודה

שפות:

 

הצוות

דר' מוחמד עואודה

מנהל מכון הדיאליזה

ויויאן חרב

אחות אחראית מכון הדיאליזה